DOM commerce, Agencija za poslovanje nekretninama osnovana je 1992. godine kao dopunska djelatnost, a 1994. godine registrirana je kao obrtnička radnja za obavljanje djelatnosti koje su obuhvaćene Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/2007) i to:

   68. Poslovanje nekretninama

              68.1       Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

                            68.10     Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

              68.2       Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

                            68.20     Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

              68.3       Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

                            68.32     Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora 

  1. Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

              71.11     Arhitektonske djelatnosti

              71.12     Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje 

  1. Pravne i računovodstvene djelatnosti

              69.10     Pravne djelatnosti – građevinska vještačenja 

  1. Gradnja zgrada

              41.10     Organizacija izvedbe projekata za zgrade 

  1. Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti               

              74.90     Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

  1. Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

               81.10     Upravljanje zgradama 

  1. Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

               70.22     Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 

Agencija danas zapošljava 2 djelatnika:

Mirko Sabljar, inž. građevinarstva - vlasnik Agencije 

Dominik Sabljar, stručni prvostupnik baccalaureus ekonomije - djelatnik