Uz promet nekretninama značajni dio posla čini i izrada Elaborata o vrijednosti nekretnina svih vrsta objekata. Procjene nekretnina u pravilu se izračuju kombinacijom troškovničke i usporedne metode.

Sadržaj elaborata o vrijednosti nekretnina je slijedeći:

 • naslovna strana sa slikom objekta koji je predmet procjene
 • osnovni podaci o nekretnini i vlasništvu
 • popis dokumentacije na temelju koje je nekretnina izgrađena
 • opis načina i kvalitete gradnje
 • formule za izračunavanje građevinske i tržišne vrijednosti nekretnina sa obrazloženjem istih
 • izračun vrijednosti nekretnine
 • mišljenje o ukupnoj vrijednosti nekretnine

Prilozi:

 • izvadak iz zemljišne knjige
 • posjedovni list
 • situacioni plan nekretnine
 • fotodokumentacija

Agencija je do sada izradila veliki broj elaborata o vrijednosti stambenih objekata, stambeno-poslovnih objekata, stanova, zemljišta, te je izvršila i procjenu većeg broja poslovnih i proizvodnih objekata na području Slavonije.